Persiapan Silaturahim Akbar Syarikat Islam di Jawa Timur dan Milad Syarikat Islam Oktober 2022 di Jakarta