Syarikat Islam PAC Mapanget menerima LPJ yang disampaikan Pengurus Syarikat Islam Kota Manado