Rapat Badan-Badan dan atau Lembaga-Lembaga Syarikat Islam, di Kantor DPP Syarikat Islam, Jl. Proklamasi, Jakarta Pusat, 24 Mei 2022