Persiapan Forum Mentorinh Sekolah Saudagar bersama
Kader Syarikat Islam Bogor Utara
Semoga Allah memudah kan aamiin??

sumber: instagram.com/syarikatislam