06 Maret 2022/03 sya’ban 1443 H. pengajian rutin Wanita Syarikat Islam (WSI)